Logi sisse

Privaatsuspoliitika

Teie konfidentsiaalsuse tagamine on AbiVaja töö tähtis aspekt. Käesolev konfidentsiaalsuse kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid kasutaja andmeid on võimalik saada tema viibimise ajal AbiVaja veebilehel ja kuidas neid kasutatakse.

Personaalse info saamine

AbiVaja kogub ja kasutab alljärgnevat personaalset infot:

 • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate AbiVaja veebilehte.
 • Andmeid kõigi operatsioonide kohta, milles te osalete sellele lehel.
 • Infot, mida sisestate veebilehel registreerumiseks.
 • Teie poolt edastatavat infot meie poolsete teenuste osutamise eesmärgil.
 • Mis tahes muud teie poolt AbiVaja veebilehel edastatavat infot.

Personaalse info kasutamine

AbiVaja võib kasutada teie personaalset infot alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Veebilehel töö toetamiseks.
 • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe personifitseerimiseks.
 • Teile juurdepääsu võimaldamiseks kõigile veebileheteenustele.
 • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.
 • Teie poolt tasumisele kuuluvate teenuste pakkumine.
 • Teile osutatud teenuste kohta väljavõtte ja arve saatmiseks.
 • Maksearvelduste tegemiseks.
 • Marketingi kommunikatsioonide pidamiseks.

Lisaks ülalnimetatud konfidentsiaalsuse kokkuleppes nimetatud personaalse info avalikustamisele võib AbiVaja samuti edastada teie isiklikku infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate AbiVaja õiguste kaitseks.

Isikuandmete säilitamine

AbiVaja säilitab teie isikuandmed kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, sh pretensioonide eest kaitseks ja esitamiseks vastavalt seaduste nõudmistele.

Kasutajal on õigus taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele.
AbiVaja ei eemalda isikuandmeid, juhul kui selleks ei ole piisavalt põhjendusi või kui isikuandmete töötlemist nõutakse seadusest tulenevalt AbiVaja kohustuste täitmise eesmärgil, hagide esitamiseks ja ettevalmistuseks, kaitse toiminguteks kohtus.

Teie andmete turvalisus

AbiVaja püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. AbiVaja säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvalistel serveritel. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid krüptograafiameetodeid.

Riikide vahelise info edastamine

AbiVaja poolt kogutavat infot võib säilitada, töödelda ja edastada nende riikide vahel, kus AbiVajal on mis tahes legaalne tegevus, et osutada täies mahus kõiki teenuseid käesoleva Konfidentsiaalsuse kokkuleppe kohaselt. Lisaks öeldule kuvatakse teie poolt sellel veebilehel avaldamiseks mõeldud info avalikult ning see muutub ligipääsetavaks kogu maailmas. Te annate oma nõusoleku sellisel moel teid puudutava info edastamiseks eri riikide vahel.

Muudatuste tegemine antud dokumenti

AbiVaja saab teha parandusi Konfidentsiaalsuse kokkuleppesse, uuendades nimetatud veebileht. AbiVaja jätab endale õiguse mitte teavitada isiklikult taolistest muudatustest. Seepärast soovitame teil aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.

Kolmandate isikute veebilehed

Käesolev veebileht sisaldab välisviiteid teistele veebilehtedele. AbiVaja ei kanna mis tahes vastutust nende veebilehtede ja muude kokkulepete konfidentsiaalsuse ning nende sisu eest.

Cosolie OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Cosolie OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.